Əsas > Xidmətlər > Veb saytların təşviqi

sait

Sayt reklamı – resursa marağı, onun tanınması və məşhurluğunu artırmaq məqsədi daşıyan, sayt haqqında məlumatların yayılması üçün işlərin məcmusudur.

SAYTIN TƏŞVİQİ

Biz hesab edirik ki, ziyarətçisiz sayt:

Digər sözlə, sayt yaradıb, onu təşviq etməmək – sonu bilinməyən uzun yoldur.

В своей работе мы предпочитаем использовать комплексный интернет-маркетинг. Последовательность и эффективность – залог успешной кампании. НО - прежде чем вы продолжите читать далее, хотим предупредить заранее. Прежде чем мы приступим к продвижению вашего сайта - мы обязательно проверим, а продвигаем ли он. К примеру если ваш сайт долго грузится, или UI UX не оптимизирован, не оптимизирован для мобильных устройств - то к сожалению ни одна реклама Вам не поможет, пока не будет завершена его доработка.

İŞİN MƏRHƏLƏLƏRİ

Texniki quraşdırma

Əgər Sizin veb-saytınız varsa, ilk növbədə onu texniki cəhətdən hazırlamalı və Facebook marketinq alətləri quraşdırmalısınız. Bu məqsədlə biz, Sizin program üzrə mütəxəssisiniz üçün texniki şərtlər tərtib edirik.

Resurs inteqrasiyası

Resurslarınızın tam inteqrasıyası sayəsində biz, hər bir istifadəçinin hərəkətini izləyir, və heç bir potensial müştərini qaçırmırıq!

Strateji yaradılması

Fərdi strategiya hazırlayaraq, reklamın maksimal nəticə verəcəyi üsullar və kanallar seçirik.

İcra

На данном этапе внедряем инструменты маркетинга – каталог товаров  facebook,
аудитории. Используя возможности ремаркетинга, возвращаем клиентов для совершения повторных покупок.

Analitika

Главная цель аналитики – это мониторинг, а также повышение эффективности «отдачи» от рекламной кампании. В своей работе мы используем Google Analytics, Яндекс.Метрику и другие инструменты. Для того, чтобы произвести настройку аналитики, необходимо установить счётчик на сайт и установить цели, которые должны быть достигнуты в ходе рекламной кампании.

Tərəfimizdə, bütün sualları maksimal effektivliklə həll etməyi çalışır, eyni zamanda uğurlu strategiya prinsiplərinə ciddi əməl edirik – platformaların səriştəli şəkildə seçimi, kampaniyanın gedişatının dəqiq nəzarəti.