Əsas > Xidmətlər > Twitter və LinkedIn – də reklam

Twitter

Əgər Siz trafik və biznesin irəliləməsi üçün əlavə mənbələr axtarırsınızsa, Twitter və LinkedIn - əla seçimdir.

TWITTER

Twitter – ödəmə qabiliyyətli olan daha yaşlı auditoriyanı əhatə edən premium reklam platformasıdır. Daha çox iri miqyaslı brendlər üçün yararlıdır. İlk növbədə fikir və məlumat mübadiləsi platformasıdır, hara insanlar fərqli mövzulara nəzər yetirib, söhbətdə iştirak etmək üçün daxil olurlar.
Twitter – də auditoriya spesifik “qrupplara” bölünüb. Bu çox bağlı bir icmadır. Məhz buna görə Twitter – də reklam hər zaman effektiv olmur. Lakin, müəyyən tapşırıqlar üçün, həqiqətən ən yaxşı reklam platformasıdır.

Что продвигать ?

Bu o demək deyil ki, digər bizneslər üçün Twitter – də yer yoxdur. Qətiyən. Hər bir məhsulu test etməyə dəyər, və yalnız ondan sonra bu platformanın Sizə uyğun olub olmamağına qərara gəlmək.

LINKEDIN

LinkedIn, пожалуй, лучшее место для общения с лицами, принимающими решения. Платформа особенно актуальна для B2B сегмента. В этой социальной сети нет развлечений, мемов, и прочего «информационного мусора». Здесь мало политики и много обучающих материалов. Мы одно из немногих рекламных агенств, которое может делать рекламу на данной платформе, и единственное в Азербайджане, которое умеет делать рекламу на этой платформе. Если у Вас B2B продукт, то обязательно обратитесь к нам и мы подберем подходящую стратегию для рекламы вашего продукта.