Əsas > Xidmətlər > Veb saytların təşviqi

продвижение сайта

Sayt reklamı – resursa marağı, onun tanınması və məşhurluğunu artırmaq məqsədi daşıyan, sayt haqqında məlumatların yayılması üçün işlərin məcmusudur.

SAYTIN TƏŞVİQİ

Biz hesab edirik ki, ziyarətçisiz sayt:

Digər sözlə, sayt yaradıb, onu təşviq etməmək – sonu bilinməyən uzun yoldur.

Öz işimizdə biz kompleksli internet – marketinqdən istifadə etməyə üstünlük veririk. Ardıcıllıq və səmərəlilik – uğurlu kampaniyanın açarıdır.

İŞİN MƏRHƏLƏLƏRİ

Texniki quraşdırma

Əgər Sizin veb-saytınız varsa, ilk növbədə onu texniki cəhətdən hazırlamalı və Facebook marketinq alətləri quraşdırmalısınız. Bu məqsədlə biz, Sizin program üzrə mütəxəssisiniz üçün texniki şərtlər tərtib edirik.

Resurs inteqrasiyası

Resurslarınızın tam inteqrasıyası sayəsində biz, hər bir istifadəçinin hərəkətini izləyir, və heç bir potensial müştərini qaçırmırıq!

Strateji yaradılması

Fərdi strategiya hazırlayaraq, reklamın maksimal nəticə verəcəyi üsullar və kanallar seçirik.

İcra

Bu mərhələdə biz marketinq alətlərini – malların katalogu, auditoriyanı təqdim edirik. Remarketinq imkanlarını istifadə edərək, müştəriləri təkrar alış-veriş üçün geri qaytarırıq.

Analitika

Analitikanın əsas məqsədi – monitorinqdir, və eyni zamanda reklam kampaniyasının effektivliyinin “geri dönüşünün” artırılması. İşimizdə biz Google Analytics, Yandex.Metrica və digər alətləri istifadə edirik. Anatilika qurmaq üçün veb saytda sayğac quraşdırılmalı və reklam kampaniyası zamanı əldə ediləcək məqsədləri təyin etmək lazımdır.

Tərəfimizdə, bütün sualları maksimal effektivliklə həll etməyi çalışır, eyni zamanda uğurlu strategiya prinsiplərinə ciddi əməl edirik – platformaların səriştəli şəkildə seçimi, kampaniyanın gedişatının dəqiq nəzarəti.